Anmälan till studie nu stängdAnmälan till studie om stödprogram för att hantera långvariga kroppsliga symtom är nu stängd. För stöd och hjälp rekommenderar vi dig att ta kontakt med din lokala vårdcentral.

Med vänliga hälsningar
Erland Axelsson, leg. psykolog, med. dr
E-post: erland.axelsson@ki.se