Friska studiedeltagare sökes


Nu påbörjar Karolinska Institutet en studie av friska personer utan psykisk ohälsa. Vi söker dig som:

 • Är minst 18 år gammal
 • Inte har någon psykisk ohälsa, t.ex. depression eller ångestproblematik
 • Inte har stora besvär med smärta, trötthet, magproblem eller avvikelser kring bröst/andning
 • Klarar att läsa och skriva vanlig svenska på internet
 • Som anmäld är villig att göra en bedömning per telefon för att avgöra om du kan medverka i studien


Syftet med projektet är att förstå hur friska vuxna svarar på frågor som är vanliga i vården. Vid anmälan besvarar du frågor om mående och hälsa, och gör en telefonintervju med psykolog. Under intervjun avgörs om du kan medverka i studien. Som deltagare besvarar du ytterligare frågeformulär 2 veckor senare. Total tidsåtgång bedöms vara ca 2 timmar. Den som är med i studien och slutför alla dessa moment får ett presentkort till ett värde av 300 kronor.

Ansvarig för studien
Erland Axelsson, leg. psykolog, med. dr
E-post: erland.axelsson@ki.seVi har fortfaranade platser kvar för följande grupper. Anmäl dig bara om du tillhör någon av grupperna:
 • Män 18-24
 • Män 25-34
 • Män 35-44
 • Män 45-59
 • Män 60-75
 • Kvinnor 25-34 (fåtal platser kvar)
 • Kvinnor 35-44
 • Kvinnor 45-59 (många platser kvar)
 • Kvinnor 60-75 (många platser kvar)


Påbörja anmälan