Besväras du mycket av långvariga kroppsliga symtom, till exempel smärta, mag-tarmsymtom, trötthet, obehag kring andningen eller obehag i bröstet?


Tycker du att dina symtom inverkar negativt på ditt liv? Kanske har du provat läkemedel, men utan att se tillräckliga effekter?Vi undrar om du vill delta i en studie av psykologisk behandling via internet, baserad vid Liljeholmens vårdcentral. Behandlingen är textbaserad. Under 10 veckor loggar du regelbundet in på behandlingens webbsida, läser en text varje vecka, genomför dagliga praktiska övningar och kommunicerar med en behandlare via ett system som liknar e-post. Beprövade strategier skräddarsys efter dina unika behov. Vår förhoppning är att behandlingen ska kunna minska din symtombörda och öka din livskvalitet.

Psykologiska faktorer kan förvärra upplevelsen av ett stort antal kroppsliga symtom och ärofta avgörande för symtomens långsiktiga konsekvenser. Detta gäller oavsett om du har en medicinsk sjukdom i botten eller inte. Behandlingen bygger på enkla principer och handlar om att du förändrar dina livsmönster för att höja din livskvalitet. För att åstadkomma detta arbetar du med praktiska övningar och strategier i din vardag. Du kan till exempel söka till studien om du vill bli mindre påverkad av irritable bowel syndrome (IBS), fibromyalgi eller annan kronisk smärta, frekvent tinnitus, intermittent förmaksflimmer, astma eller eksem.

Studien är en randomiserad kontrollerad prövning. Detta betyder att du som deltagare lottas till att antingen (i) påbörja behandling direkt eller (ii) genomföra ytterligare bedömning med stöd under 10 veckor innan behandlingen inleds.

Du behöver vara bosatt i Stockholms län, vara minst 18 år och ha stabil medicinering. När du anmält dig görs en bedömning om studien passar dig.

Hur går anmälan till?
För att anmäla dig behöver du fylla i frågeformulär via internet för att beskriva din bakgrund och ditt mående. Detta tar ca 20-40 min. Sedan gör du en bedömning med psykolog eller annan kvalificerad vårdpersonal ca 20-60 min. För att delta i projektet behöver du uppfylla i förväg bestämda kriterier. Kriterierna är utformade för att säkerställa din säkerhet och göra det möjligt att dra riktiga slutsatser av studien.

  • Om du är intresserad av att delta i studien klickar du på "Påbörja anmälan" nedan. Du kommer då att behöva identifiera dig själv med BankID.
  • Därefter lämnar du samtycke till att delta i studien och anger dina kontaktuppgifter.
  • Du kommer sedan vidare till frågeformulär om din bakgrund, ditt mående och din levnadssituation
  • Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du kontaktad för en intervju med psykolog eller annan kvalificerad vårdpersonal
  • Därefter fattas beslut om du kan delta i studien

Projektledning
Projektledare för studien är: Jonna Hybelius, leg. psykolog
E-post: jonna.hybelius@ki.se

Ansvariga för studien
Ansvarig för studien är: Erland Axelsson, leg. psykolog, med. dr
Adress: Liljeholmens vårdcentral, Liljeholmstorget 7, 117 63 Stockholm
Telefon: 070-617 10 39
E-post: erland.axelsson@ki.se

> Klicka här för att ladda ner me patientinformationen (ovan) som en PDF-fil. <Påbörja anmälan